Accueil Actualités Réalisation
Scénario
Films Acteurs Photo, Montage
Musique
Repères historiques Ressources documentaires
 
     
     
 

Réalisation/Scénario

 
 
 
 
 

Metteurs en scène

 

Chine continentale

 
  Films de fiction
  A
An Zhanjun 安战军
  B
Bi Gan 毕赣
Bu Wancang 卜万苍
  C
Cai Shangjun 蔡尚君
Cao Baoping 曹保平
Chai Chunya 柴春芽
Chen Chong / Joan Chen 陈冲
Chen Kaige 陈凯歌
Chen Xihe 陈西禾
Chen Zhuo 陈卓
Cheng Bugao 程步高
Cui Zi’en 崔子恩
  D
Diao Yinan 刁亦男
Ding Sheng 丁晟
Dong Yue 董越
  F
Fei Mu 费穆
Fei Xing 非行
Feng Xiaogang 冯小刚
Feng Xiaoning 冯小宁
  G
Gao Zehao 高则豪
Gao Zipeng 高子鹏
Geng Jun 耿军
Gu Changwei 顾长卫
Gu Yu 顾毓
Guan Hu 管虎
Guo Jingming 郭敬明
  H
Han Han 韩寒
Han Jie 韩杰
Han Yan 韩延
Han Zhijun 韩志君
Hao Jie 郝杰
He Ping 何平
He Wenchao 何文超
Hong Shen 洪深
Hou Yong 侯咏
Huang Jianxin 黄建新
Huang Jianzhong 黄健中
Huang Shuqin 黄蜀芹
Hu Bo 胡波
Hu Jia 胡笳
Hu Mei 胡玫
Huo Jianqi 霍建起
  J
Jia Zhangke 贾樟柯
Jiang Wen 姜文
Jin Shan 金山
  L
Li Hongqi 李红旗
Li Jun 李俊
Li Luo 李珞
Li Minwei / Lai Man-wai 黎民伟
Li Ruijun 李睿珺
Li Shaohong 李少红
Li Xiaofeng 李霄峰
Li Yalin 李亚林
Li Yang 李杨
Li Yu 李玉
Lin Nong 林农
Ling Zifeng 凌子风
Liu Fendou 刘奋斗
Liu Hao 刘浩
Liu Jie 刘杰
Liu Miaomiao 刘苗苗
Liu Yulin 刘雨霖
Lou Ye 娄烨
Lu Chuan 陆川
Lu Jian 鲁坚
Lu Sheng 卢晟
Lu Yang 路阳
Lü Yue 吕乐
Lü Yulai 吕聿来
Luo Luo 落落
Luo Mingyou 罗明佑
  M
Ma Liwen 马俪文
  Mei Feng 梅峰
Meng Jinghui 孟京辉
Mi Jiashan 米家山
N
Ning Haiqiang 宁海強
Ning Hao 宁浩
Ning Jingwu 宁敬武
Ning Ying 宁瀛
  O
Ou Ning 欧宁
  P
Pema Tseden 万玛才旦
Pengfei 鹏飞
Peng Tao 彭韬
Peng Xiaolian 彭小莲
  Q
Qiang Jun 强军
  Qiu Yang 邱阳
Quan Ling 权聆
Que Wen 阙文
R
Ren Pengnian 任彭年
  S
Sang Hu 桑弧
Sha Meng 沙蒙
Shen Di 申迪
Shi Dongshan 史东山
Shi Hui 石挥
Shi Wei 石伟
Shu Haolun 舒浩仑
Shu Shi 舒适
Shui Hua 水华
Song Fang 宋方
Song Wen 宋文
Sonthar Gyal 松太加
Sun Yu 孙瑜
  T
Teng Huatao 滕华涛
Teng Wenji 滕文骥
Tian Zhuangzhuang 田壮壮
  V
Vivian Qu 文晏
  W
Wang Chao 王超
Wang Haowei 王好为
Wang Jing 王竞
Wang Ping 王萍
Wang Qi 汪崎
Wang Quan’an 王全安
Wang Xiaoshuai 王小帅
Wang Xuebo 王学博
Wei Shujun
Wen Muye 文牧野
Wen Yimin 文逸民
Wu Ershan 乌尔善
Jenny Man Wu 吴漫
Wu Tianming 吴天明
Wu Zuguang 吴祖光
  X
Xia Gang 夏刚
Xia Yunhua 夏运华
Xie Caizhen 谢采真
Xie Fei 谢飞
Xie Jin 谢晋
Xie Tian 谢添
Xie Tieli 谢铁骊
Xing Jian 邢健
Xin Yukun 忻钰坤
Xu Ang 徐昂
Xu Haofeng 徐浩峰
Xu Jinglei 徐静蕾
Xu Xiaoyan 徐晓燕
Xue Xiaolu 薛晓路
  Y
Yan Xueshu 颜学恕
Yang Chao 杨超
Yang Heng 杨恒
Yang Jin 杨瑾
Yang Lina 杨荔钠
Yang Mingming 杨明明
Yang Shupeng 杨树鹏
Yang Yishu 杨弋枢
Yang Zhengfan 楊正帆
Yao Tian 姚天
Larry Yang 杨子
Yin Li 尹力
Yin Lichuan 尹丽川
Ying Liang 应亮
Yuan Muzhi 袁牧之
  Z
Zang Qiwu 臧启武
Zhang Dalei 张大磊
Zhang Jiarui 章家瑞
Zhang Junzhao 张军钊
Zhang Lü 张律
Zhang Meng 张猛
Zhang Miaoyan 章淼焱
Zhang Ming 章明
Zhang Nuanxin 张暖忻
Zhang Tao
Zhang Wei 张唯
Zhang Yang 张扬
Zhang Yibai 张一白
Zhang Yimou 张艺谋
Zhang Yuedong 张跃东
Zhao Wei 赵薇
Zheng Xiaoyun 郑晓赟
Zhou Hongbo 周洪波
Zhu Shilin 朱石麟
Zhu Wen 朱文
Zou Peng 邹鹏
   
  Documentaires
  A
Ai Xiaoming 艾晓明
  C
Cong Feng 丛峰
Cui Yi 崔谊
  D
Du Haibin 杜海滨
  F
Fan Jian 范俭
Fan Lixin 范立欣
  G
Gan Chao 干超
Gu Tao 顾桃
  H
Hu Jie documentariste 胡杰
Hu Jie peintre et graveur 胡杰
Huang Weikai 黃偉凱
Huang Wenhai 黄文海
  J
Ji Dan 季丹
Jiang Nengjie 蒋能杰
Jiang Yue 蒋樾
Ju Anqi 雎安奇
  L
Li Hongqi 李红旗
  M
Ma Zhandong 马占冬
  S
Sha Qing 沙青
Sun Mingjing 孙明经
  W
Wang Bing 王兵
Wang Shuibo 王水泊
Wu Wenguang 吴文光
  X
Xu Tong 徐童
Xu Xin 徐辛
Xu Xing 徐星
  Y
Yang Yishu 杨弋枢
Yu Guangyi 于广义
  Z
Zhang Wenqing 张文庆
Zhao Dayong 赵大勇
Zhao Liang 赵亮
Zhou Hao 周浩
Zhou Hongbo 周洪波
Zhu Rikun 朱日坤
Zhu Shengze 朱声仄
   
   
   
  Cinéma d'animation et artistes associés
  C
Chen Xi 陈曦
  F
Fang Ming 方明 ou Mochinaga Tadahito
  H
Han Meilin 韓美林
Hu Jinqing 胡进庆
Hu Xionghua 胡雄华
  L
Lin Wenxiao 林文肖
Liu Jian 刘健
Lu Shengzhang 路盛章
  P
Pu Jiaxiang 浦家祥
  Q
Qian Jiajun 钱家骏
Qiu Anxiong 邱黯雄
  T
Tang Cheng 唐澄
Te Wei 特伟
  W
Les frères Wan 万氏兄弟
Wang Shuchen 王树枕
Wang Shuibo 王水泊
  Z
Zhou Shengwei 周圣崴
   
   
   
  Cinéma expérimental et artistes associés
  C
Cao Fei 曹婓
  S
Sun Xun 孙逊
  T
Tan Tan 炭叹
  X
Xu Bing 徐冰
Xu Ruotao 徐若涛
  Y
Yang Fudong 杨福东
  Z
Zhao Liang, photographe et vidéaste 赵亮
   
   
   
  Cinéma tibétain
  P
Pema Tseden 万玛才旦
  S
Sonthar Gyal 松太加
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
Hong Kong
 
  C
Chen Kexin / Peter Chan 陈可辛
Chor Yuen / Chu Yuan 楚原
  F
Allen Fong 方育平
Stephen Fung 冯德伦
  G
Stanley Kwan / Guan Jinpeng 关锦鹏
  H
King Hu 胡金铨
  L
Li Han-hsiang 李翰祥
Li Minwei / Lai Man-wai 黎民伟
Li Pingqian 李萍倩
Daniel Lee / Li Rengang 李仁港
Lee Tit/ Li Tie 李鐵/李铁
  M
Ma Chucheng / Jingle Ma 马楚成
Ma-Xu Weibang 马徐维邦
  P
Peter Pau 鮑德熹
  R
Ren Pengnian 任彭年
  T
Tang Shu Shuen 唐書璇/唐书璇
Emily Tang / Tang Xiaobai 唐晓白
Johnnie To 杜琪峰
Tsui Hark 徐克
  W
Wen Yimin 文逸民
Wong Kar-wai 王家卫
John Woo / Wu Yusen 吴宇森
  X
Ann Hui / Xu Anhua 许鞍华
  Y
Yan Jun 严俊
Derek Yee 爾冬陞/尔冬升
Yim Ho 嚴浩/严浩
Ronny Yu 于仁泰
Yuen Woo-ping 袁和平
Yu Lik-wai 余力为
  Z
Chang Cheh / Zhang Che 张彻
Mabel Cheung (ou Cheung Wan-ting) 张婉婷
Jacob Cheung 张之亮
   
 

Taiwan

 
  C
Sylvia Chang (Chang Ai-chia) 张艾嘉
Chang Tso-Chi 张作骥
Leste Chen 陈正道
  D
Doze Niu 鈕承澤/钮承泽, voir Niu Chen-Zer
  H
Ho Wei-ding / He Weiting 何蔚庭
Hou Hsiao-Hsien/ Hóu Xiàoxián 侯孝贤
  L
Li Han-hsiang 李翰祥
Li Hsing 李行
  N
Niu Chen-Zer (Doze Niu) 鈕承澤/钮承泽
  S
Sung Hsin-yin 宋欣颖
Sung Tsun-shou 宋存壽
  T
Tsai Ming-Liang 蔡明亮
Rina B. Tsou 鄒隆娜
  U
Umin Boya / Ma Chih-hsiang 馬志翔
  W
Wang Wei-ming 王维明
  Y
Edward Yang 楊德昌
  Z
Midi Z  Zhao Deyin 趙德胤
   
 

Diaspora

 
  C
Anthony Chen 陳哲藝/陈哲艺
  G
Guo Xiaolu 郭小櫓
  H
Hu Wei 胡伟
  L
Ang Lee 李安
   
   
 

 

Scénaristes

 
  L
Li Tianji 李天济
Liu Heng 刘恒
  N
Ni Kuang 倪匡
  P
Pu Shunqing 濮舜卿
  T
Tashi (Zhaxi) Dawa 扎西达娃
  W
Wang Bin 王斌
  X
Xia Yan 夏衍
  Z
Zhang Rui 张锐
   
   
 

 

 
     
     
     
     
     
     
     
     

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Qui sommes-nous ? - Objectifs et mode d’emploi - Contactez-nous - Liens

 

© ChineseMovies.com.fr. Tous droits réservés.

Conception et réalisation : ZHANG Xiaoqiu